Sakrament Bierzmowania

Z DUCHEM ŚWIĘTYM NA DROGĘ ŻYCIA

Przygotowanie i kryteria dopuszczenia do sakramentu bierzmowania
1. Przygotowanie do bierzmowania
Przygotowanie do bierzmowania przebiega w dwóch etapach: przygotowanie dalsze, przygotowanie bliższe.
 • Przygotowanie dalsze obejmuje dwa pierwsze lata nauki w gimnazjum, zakończone egzaminem przed bierzmowaniem. Obejmuje ono treści przewidziane w programie klasy pierwszej i drugiej, oraz materiał zawarty w katechizmie bierzmowanych. Miejscem tego przygotowania jest szkoła. W szkole i w parafii podejmuje się formację religijno - moralną uczniów i wprowadza się ich w działania apostolskie. Przygotowanie to realizuje się w trakcie nauki religii w szkole oraz w czasie spotkań grupowych przy parafii
 • Przygotowanie bliższe obejmuje uczniów z klasy trzeciej. Obejmuje ono głównie formację religijno - moralną, ascetyczną, wprowadzenie do życia w Kościele. Miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania kandydatów do bierzmowania. Przygotowanie to realizuje się w formie spotkań grupowych przy parafii oraz w comiesięcznych nabożeństwach formacyjnych.
2. Kryteria dopuszczenia do bierzmowania
Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania.

Wiara ta wyraża się:
 • w deklaracji przyjęcia sakramentu
 • w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii
 • w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św; przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty
 • w udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia
 • w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem
 • w nienagannej postawie religijno - moralnej
 • w pozytywnie zdanym egzaminie
Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterska miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców. Cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.

bp Wiesław Lechowicz
Wikariusz Generalny
Tarnów, 26.08. 2009

Program spotkań kandydatów do sakramentu bierzmowanie

(spotkania odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca)
 1. Wpisanie kandydata do sakramentu bierzmowania (wrzesień)
 2. Przyjęcie różańca przez kandydatów do sakramentu bierzmowania (październik)
 3. Procesja wstawiennicza za zmarłych (listopad)
 4. Przejęcie światła i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (grudzień)
 5. "Wdzięczne kolędowanie" przy żłóbku (styczeń)
 6. Przyjęcie medalika i ofiarowanie swojego powołania (luty)
 7. Dopuszczenie kandydatów do sakramentu bierzmowania (marzec)
 8. Podjęcie pokuty i wdzięczności za odkupienie (kwiecień)
 9. Przyjęcie Pisma Świętego i zawierzenie Maryi (maj)
 10. Przyjęcie błogosławieństw i poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusa (czerwiec)


Lista Bierzmowanych w tym roku:

  Archiwum  © 2010 Parafia Zaborów
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  www.sebastiantkacz.pl, Alarmy, Monitoring, Komputery, Domofony, Wideodomofony, Termianale płatnicze, kasy fiskalne, anteny satelitarne i naziemne, telefon, internet