Zaborów

Położenie, nazwa „Zaborów” oraz coś z historii i dnia dzisiejszego.

Miejscowość Zaborów, leży na równinie nadwiślańskiej, w rozwidleniu rzek Wisły i Dunajca. Położona jest w północno - wschodniej części gminy Szczurowa na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Brzesko - Szczurowa - Tarnów, w odległości 7 km od Szczurowej, 25 km od Brzeska i 35 km od Tarnowa.

Z samej nazwy wiadomo, że była to kiedyś osada za lasami i za borami, których to borów pozostałością jest Puszcza Niepołomicka, lasy bratucickie i lasy radłowskie.

Najstarszy dokument pisany po łacinie odnosi się do roku 1236, za panowania Henryka Brodatego. W tym roku biskup krakowski Wiesław we własnej wsi Zaborowie, na łące Włoszyn, załatwiał spór o opiekę nad dobrami kościoła w Szańcu, między Opatem z Mogiły pod Krakowem, a wdową po komesie hrabim Budzisławie i jego rodziną.

Kolejna wzmianka z 1322 roku, czyli z czasów Władysława Łokietka, to wyrok, który oddala roszczenia dziedziców wsi Strzelce Wielkie w zakresie praw do korzystania ze wsi biskupiej Zaborów nad rzeką Uszwicą - wypasu trzody, cięcia drewna na opał i budulec.

Zaborowa nie ominęły zawirowania historyczne. Podczas najazdu wojsk szwedzkich na Polskę w latach 1655-1660 w pobliżu wsi rozegrała się bitwa Szwedów z miejscowymi chłopami. Jeszcze do niedawna w miejscu zwanym Łososina wyorywano ostrogi i inne części uzbrojenia, stał lam również krzyż, zwany czerwonym. Umieszczony na nim napisem głosił, iż został ustawiony ku czci bohaterów poległym w roku 1655.

W wyniku I rozbioru Polski Zaborów wraz z całą Ziemia Krakowską znalazł się pod panowaniem austriackim. Mimo że lata 1772 - 1918 były z ekonomicznego punktu widzenia bardzo ciężkie, wieś rozwijała się pod względem religijnym, oświatowym i kulturalnym.

W drugiej dekadzie XIX w. z inicjatywy ks. Weremunda Obrębskiego, wikarego ze Szczurowej, rozpoczęto regularnego odprawiania nabożeństw w drewnianej kapliczce, co później dało początek nowej parafii.

Dużą zasługę w rozwoju Zaborowa miała szkoła założona w 1843 roku. Właściciel dworu wybudował w tym celu naprzeciwko kościoła drewniany budynek, a w roku 1876 z inicjatywy mieszkańców gmin: Zaborów, Kwików, Pojawie oraz proboszcza F. Wolfa i tutejszego dziedzica A. Niedzielskiego wzniesiono nową szkołę. Pierwszym nauczycielem i kierownikiem szkoły został Józef Prelich, powstaniec z 1863 roku.

Najpoważniejsze zmiany w Zaborowie nastąpiły w XX w. Wybudowano Dom Ludowy, który oddano do użytku 23 X 1936 roku. Tę inicjatywę wspierał Jędrzej Cierniak, najsłynniejszy syn tej ziemi. W latach powojennych powstał ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, zlewnia mleka. Wieś została zelektryfikowana, stelefonizowana, zgazyfikowana. W r. 2000 wybudowano magistralę wodociągu ze Szczurowej, umożliwiającą podłączenie do niego gospodarstw Zaborowa.
© 2010 Parafia Zaborów
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.sebastiantkacz.pl, Alarmy, Monitoring, Komputery, Domofony, Wideodomofony, Termianale płatnicze, kasy fiskalne, anteny satelitarne i naziemne, telefon, internet