Praca sióstr w parafii

„Naśladujemy Chrystusa w Jego miłości do ludzi i w Jego służbie”

Od ponad 65 lat w życie zaborowskiej parafii wpisana jest posługa sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich, które w 1850r. założył bł. Edmund Bojanowski, beatyfikowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II Aby zrozumieć istotę pracy apostolskiej sióstr, trzeba poznać działalność założyciela zakonu. Wymiarem służby sióstr Służebniczek jest troska o wprowadzanie ludzi w świat wartości narodowych, społecznych, kulturalno - oświatowych w duchu religijnym oraz o praktyczne stosowanie ich w życiu rodzinnym, społecznym i kościelnym. Troska ta przejawiała się zawsze w podejmowaniu działalności opiekuńczo - wychowawczej wśród dzieci, chorych, osób zaniedbanych, odrzuconych, samotnych, starszych i ubogich. Jej kierunek wyznaczał zawsze cel, jaki bł. Edmund określił dla podejmowanego przez nas wychowania - aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi.

Obecnie w parafii pełni posługę 7 sióstr:
  • s. M.Tarzycjusza Rutyna - przełożona i zakrystianka
  • s. M.Joachima Piątek - prowadzi Ochronkę oraz Dziewczęcą Służbę Maryjną
  • s. M.Jacynta Światek— kucharka
  • s. M.Dolores Swornóg - rencistka
  • s. M.Eufemia Świąder i s.M.Eugeniusza Frąckowiak - emerytki
  • s. M.Zygmunta Mataczyńska— rencistka
"Pracuj duszą miłującą Boga nade wszystko."
© 2010 Parafia Zaborów
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.sebastiantkacz.pl, Alarmy, Monitoring, Komputery, Domofony, Wideodomofony, Termianale płatnicze, kasy fiskalne, anteny satelitarne i naziemne, telefon, internet