Ochronka dla dzieci

W obecnym roku 23 działalności ochronki uczęszcza do niej 29 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Przedszkolaki uczą się tam tego wszystkiego, czego uczą się ich rówieśnicy w innych przedszkolach, przeżywają te same święta i uroczystości, bawią się i spotykają z innymi dziećmi.

Co zatem różni Ochronkę od zwykłego przedszkola?
Otóż w naszej Ochronce realizowany jest równocześnie program wychowawczy opracowany przez założyciela zgromadzenia Sióstr Służebniczek bł. E. Bojanowskiego. Jest to program wychowania religijnego i moralnego, który jednocześnie dotyka wszystkich dziedzin życia i działalności przedszkolaków a także w pewnym sensie ich rodzin. Zewnętrznym przejawem tego włączenia rodziców w realizację tego programu jest udział rodziców w uroczystościach organizowanych w Ochronce. To pozwala na stworzenie niepowtarzalnej atmosfery wśród dzieci i rodziców, którzy traktują tę instytucję jako drugi dom swoich dzieci. To poczucie wspólnoty jest czymś, czego nie da się przecenić w dzisiejszym świecie, gdzie więzi międzyludzkie coraz częściej są niszczone.

W Ochronce są dwie przestronne pomieszczenia, z których jedno pełni funkcję sali zajęć, zaś drugie miejsce do „leżakowania”. Bogate zaplecze higieniczne – łazienki, szatnie, zapewniają komfort i poczucie bezpieczeństwa. Przedszkole umożliwia dzieciom wszechstronny rozwój fizyczny jak i umysłowy dzięki dużej ilości pomocy dydaktycznych i różnorakich zabawek. W ogrodzie znajduje się plac zabaw, gdzie dzieci mogą bawić się, przebywać na świeżym powietrzu, daje to maluchom wiele radości.

Codziennie mogą spotkać się w kaplicy z Bogiem, chociaż całe życie dzieci w Ochronce prowadzi je do Boga, uczy żyć z Nim na co dzień, być chrześcijaninem - uczniem Chrystusa.

      
© 2010 Parafia Zaborów
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.sebastiantkacz.pl, Alarmy, Monitoring, Komputery, Domofony, Wideodomofony, Termianale płatnicze, kasy fiskalne, anteny satelitarne i naziemne, telefon, internet