Kwików

Położenie, nazwa „Kwików” oraz coś z historii i dnia dzisiejszego.

Wieś w Kotlinie Sandomierskiej, 22 km na północ od Brzeska, kilometr od mostu na Wiśle, położona na prawym brzegu Uszwicy w okolicy całkowicie równinnej,

Początki Kwikowa sięgają XVI w. Z najstarszych źródeł historycznych wynika, że w połowie XVII w. istniała tu karczma, a wśród mieszkańców można było wyróżnić zagrodników, chałupników oraz przewoźników promowych. W 1697r. odnotowano pierwszego rzemieślnika - był nim szewc Józef. Pierwszy pełny spis sołtysów szczurowskiej parafii pochodzący z roku 1794 zawiera informację, iż w Kwikowie był nim Marcin Tabor. W latach osiemdziesiątych XIX w. wieś liczyła 307 mieszkańców, których całym majątkiem było 238 morgów roli ornej, blisko 90 morgów łąk oraz ogrodów i tyleż samo pastwisk.

Początkowo Kwików należał do parafii Przemyków, a od roku 1664 należał do parafii Szczurowa. W roku 1819 kiedy wybudowano kościół w Zaborowie do powstałej nowej parafii.

W nocy z 12 na 13 lipca 1903r. Kwików nawiedził największy w jego historii kataklizm - wieś została zniszczona przez powódź. Woda wdarła się na ten teren po przerwaniu nadwiślańskich wałów koło Zamłynia.

Wychodźstwo zamorskie z Kwikowa rozpoczęło się w ostatniej dekadzie XIX w. Jednak wspomniana klęska żywiołowa prawdopodobnie przyczyniła się do nasilenia tego zjawiska. W r. 1917 w Chicago była już tak znaczna grupa przybyszy z wioski nad Uszwicą, iż założyli oni Klub Kwikowian

Powojenne inwestycje w wsi Kwików m.in. budowę remizy strażackiej, a ostatnio gazyfikację i wodociągowanie. Obecnie Kwików liczy 203 mieszkańców. Funkcjonuje tam Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna.
© 2010 Parafia Zaborów
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.sebastiantkacz.pl, Alarmy, Monitoring, Komputery, Domofony, Wideodomofony, Termianale płatnicze, kasy fiskalne, anteny satelitarne i naziemne, telefon, internet