Katolickie stowarzyszenie młodzieży - KSM

„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.” (Statut KSM, par. 13)

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

Spotkania KSM w Zaborowie odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00.


PROGRAM SPOTKAŃ
  1. Pierwszy wtorek miesiąca:

  2. Mów Panie, bo sługa Twój słucha czyli spotkanie biblijne. Rozważanie Pisma Świętego z odniesieniem do własnego życia.

  3. Drugi wtorek miesiąca:

  4. W zdrowym ciele – zdrowy duch czyli spotkanie sportowe. Aktywne zajęcia w różnych dyscyplinach sportowych.

  5. Trzeci wtorek miesiąca:

  6. Kino z duszą czyli spotkanie filmowe. Projekcja wartościowych filmów połączona z dyskusją.

  7. Czwarty wtorek miesiąca:

  8. Szkoła kontaktu z Bogiem czyli spotkanie modlitewne. Poznawanie sposobów kontaktu z Bogiem.

  9. Rajdy, wycieczki, szkolenia, rekolekcje, pielgrzymki i wiele jeszcze innych.

Witryna ogólnopolska: http://www.ksm.org.pl/
Witryna diecezjalna: http://www.tarnow.ksm.org.pl/
© 2010 Parafia Zaborów
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.sebastiantkacz.pl, Alarmy, Monitoring, Komputery, Domofony, Wideodomofony, Termianale płatnicze, kasy fiskalne, anteny satelitarne i naziemne, telefon, internet