Poświęcenie Kościoła

„W niedzielę 1.VII. 1951r. na zaproszenie delegatów Komitetu Budowy Kościoła przyjechał autem z Tarnowa Ks. Biskup Ordynariusz Jan Stepa z kapelanem na poświęcenie naszego kościoła. W Jadownikach Mokrych przesiadł się na wózek zaprzężony w szpaki i wśród banderii i bicia dzwonów zajechał przed bramę Kościelną. Po odegraniu przez muzykę zaborowską hymnu papieskiego witały go u drzwi głównych Kościoła dzieci z ochronki i Józef Cierniak ze Zaborowa w dawnym stroju ludowym. Nastąpił ingres do Kościoła wśród pieśni chórowej. Po modlitwach Ks. Proboszcz poprosił o benedykcję Kościoła. I to nastąpiło po chwilowym opuszczeniu przez wiernych świątyni. Po czym Ks. Biskup w pełnym stroju pontyfikalnym z ambony przemawiał na temat naszej uroczystości. Następnie odbyła się suma, którą odprawił Ks. Dziekan z Wietrzychowic Jakub Opoka w asyście złożonej z młodych kapłanów. Po ewangelii głosił podniosłe kazanie Ks. Dr i Prałat Jędrzej Cierniak z Pojawia pochodzący. Podczas sumy chór i na przemian cały kościół śpiewał. Po sumie Ks. Biskup poprowadził koło kościoła procesję z Najświętszym Sakramentem. Po Te Deum odśpiewano: My chcemy Boga i znowu pod baldachimem wśród muzyki wiejskiej grającej na nutę „Serdeczna Matko” przybył Ks. Biskup na plebanię. Po obiedzie odbyła się dziękczynna akademia na krużganku kościelnym, kierowana przez organistę Franciszka Witka, z przemowami przedstawicieli stanów i dzieci z ochronki, pieśniami chórowymi i muzyką.

Uroczystość ta zebrała 5 tysięcy wiernych, nie mogących się pomieścić w Kościele, 16 kapłanów z Ks. Biskupem na czele i dwóch kleryków była imponująca, a wspomnienie o niej długo pozostanie w pamięci ludzkiej.

Kościół oryginalny nie miał jeszcze wieży, w części tylko na zewnątrz fugowany, na wewnątrz czysto bielony wapnem hydraulicznym, stary Wielki Ołtarz i boczne i kazalnica pięknie odnowiona malowidłem przez Józefa Sulmę z Kwikowa, absolwenta Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych i młodego Józefa Cierniaka ze Zaborowa, witraże, chór z 11 głosowymi organami, sklepienie kasetkowe w głównie nawie, nowe ławki wykonane przez Pawła Wojnickiego z Zaborowa i pomocników, nowe stacje drogi krzyżowej, posadzka w prezbiterium terenowa, w reszcie na razie betonowa, 3 pająki, 4 słuchalnie, feretronów, sztandarów i chorągwie w liczbie 12, baldachim, wieczna lampa, dzwonki - to wszystko, co rzucało Się w oczy. Pięknie przygotował wszystko Komitet Budowy kościoła a przede wszystkim najzasłużeńszy, przewodniczący tegoż komitetu Stanisław Wodka ze Zaborowa„
© 2010 Parafia Zaborów
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.sebastiantkacz.pl, Alarmy, Monitoring, Komputery, Domofony, Wideodomofony, Termianale płatnicze, kasy fiskalne, anteny satelitarne i naziemne, telefon, internet