Uwaga historyczna o erekcji kościoła i probostwa.

"Parafia Zaborów powstała w 1819r. po odłączeniu się od parafii Szczurowa gmin Zaborów, Pojawie, Dołęga, Kwików, Księże Kopacze i Wola Przemykowska. Po zatwierdzeniu parafii przez władzę duchowną i świecką właściciele dworu w Zaborowie ofiarowali grunta pod Kościół, plebanię wikarówkę i organistówkę, a na utrzymanie proboszcza 9 morgów roli i 4 i pół morgów łąki, parafianie zaś zobowiązali się dostarczać corocznie proboszczowi meszne w ilości 11,5 korcy żyta i 11,5 korcy owsa i wynagradzać za posługi duchowne. Przy założeniu parafii postawiono tymczasowo drewnianą kaplicę, a w roku 1830 kolatorka Teresa Radecka wzniosła swoim kosztem kościół drewniany, do którego Papież Grzegorz XVI dekretem z dnia 29 lipca 1844r. przywiązał odpust zupełny na dzień Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny pod zwyczajnymi warunkami, a który w dniu 27 lipca 1858r konsekrował Ks. Biskup Tarnowski Józef Alojzy Pukalski w czasie wizytacji kanonicznej."
© 2010 Parafia Zaborów
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.sebastiantkacz.pl, Alarmy, Monitoring, Komputery, Domofony, Wideodomofony, Termianale płatnicze, kasy fiskalne, anteny satelitarne i naziemne, telefon, internet