Duszpasterska Rada Parafialna

 • z Zaborowa - Wojnicki Władysław, Tabor Józef
 • z Dołęgi - Czarnik Janusz, Mądrzyk Roman
 • z Pojawia - Mądrzyk Stanisław, Mika Stanisława
 • z Kwikowa - Pochroń Rafał, Łucarz Edward
 • z Księże Kopacze – Pawlik Kazimierz

Członkowie Rady Parafialnej – z URZĘDU:
 • Ks. Piotr Ścipień – proboszcz parafii Zaborów
 • Ks. Maciej Fleszar – wikariusz parafii Zaborów
 • S. Tarzycjusza – przełożona Domu Sióstr Służebniczek w Zaborowie
 • Mariusz Szydlowski – organista parafii Zaborów

Członkowie Rady Parafialnej – z NOMINACJI:
 • Bach Stanisław – Zaborów
 • Ciuruś Małgorzata – Dołęga

  
© 2010 Parafia Zaborów
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.sebastiantkacz.pl, Alarmy, Monitoring, Komputery, Domofony, Wideodomofony, Termianale płatnicze, kasy fiskalne, anteny satelitarne i naziemne, telefon, internet