Liturgiczna Służba Ołtarza

W każdej parafii szczególną grupą, która żywo angażuje się w liturgię i nią żyje jest Liturgiczna Służba Ołtarza. Chłopcy od lat szkolnych przechodzą formację najpierw jako ministranci, następnie jako lektorzy, aż w końcu jak ceremoniarze i animatorzy. Ministranci kierują się zasadami, które ujmują całokształt życia młodego człowieka, jego stosunek do Boga, Kościoła, Ojczyzny, ludzi i do siebie.

Te zasady to:
 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą
"Ministrare" (z łaciny) znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.

Nasza wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza liczy 48 ministrantów i aspirantów wraz z lektorami, którzy usługują przy ołtarzu w kościele parafialnym w Zaborowie i kaplicy dojazdowej w Dołędze. Opiekunem ministrantów jest ks. Maciej Fleszar

Ministranci pozdrawiają księży słowami „Króluj nam Chryste” i słyszą odpowiedź „zawsze i wszędzie”. Liturgiczna Służba Ołtarza ma również swoich patronów:
 • Św. Dominik Savio, Św. Tarsycjusz, Św. Jan Berchmaus, Św. Stanisław Kostka
© 2010 Parafia Zaborów
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.sebastiantkacz.pl, Alarmy, Monitoring, Komputery, Domofony, Wideodomofony, Termianale płatnicze, kasy fiskalne, anteny satelitarne i naziemne, telefon, internet