Parafialny Oddział Caritas Diecezji Tarnowskiej

  
Przekazując 1% Twojego podatku na konto Caritas Diecezji Tarnowskiej pomagasz najbardziej potrzebującym.

Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem "Otoczmy troską życie". Wymiernym gestem tego otaczania troską życia jest także gest przekazania 1% podatku na rzecz tych, którzy troki o swoje życie ze strony innych bardzo potrzebują. Sam sposób przekazania 1% jest taki sam, jak w roku ubiegłym. Otóż na zeznaniu podatkowym PIT w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" należy wpisać nazwę organizacji: "CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ", jej nr KRS: 0000211791 oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1% należnego podatku).


Akt powołania Oddziału Caritas przy parafii Nawiedzenia NMP w Zaborowie
Parafialny Oddział Caritas został powołany na podstawie §19 i §22 Statutu Caritas Diecezji Tarnowskiej, na wniosek Księdza Proboszcza w 2007 roku.

Obecny Zarząd Oddziału to:
 1. Przewodniczący: Ks.Józef Oleksy – proboszcz
 2. Zastępca przewodniczącego: Bogusława Antosz
 3. Sekretarz: Agnieszka Mądrzyk
 4. Skarbnik: Małgorzata Kubacka
Członkinie to:
 1. Zofia Bodzioch
 2. Lucyna Golonka (z Kwikowa)
 3. Lucyna Golonka
 4. Anna Grudzień
 5. Bernadetta Nawrocka
Nasz Parafialny Oddział:
 1. Opiekuję się osobami chorymi i potrzebującymi
 2. Organizuje Spotkania Seniorów naszej wspólnoty parafialnej.
 3. Otacza opieką rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji.
 4. Przeprowadza różnego rodzaju kwesty i udziela się społecznie.

© 2010 Parafia Zaborów
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.sebastiantkacz.pl, Alarmy, Monitoring, Komputery, Domofony, Wideodomofony, Termianale płatnicze, kasy fiskalne, anteny satelitarne i naziemne, telefon, internet